Hledáte nebo nabízíte nemovitost? Pomůžeme Vám:

Etický kodex

PRESTON, realitní kancelář - Etický kodex Dodržujeme etický kodex vycházející z kodexu Asociace realitních kanceláří České republiky.

  1. Jednáme při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy a platnými právními normami České republiky.


  2. Nepoškozujeme svým jednáním oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiníme rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.


  3. Volíme takové postupy jednání, abychom nezneužili svého postavení v neprospěch svého klienta.


  4. Nezveřejňujeme bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.


  5. Zachováváme mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení.


  6. Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř svého kolegu úmyslně nepoškozuje, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.


  7. Nezapojujeme se do činností, při které by docházelo k vymáhání nebo nabízení úplatků či nelegálních provizí.


  8. Nerealizujeme obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny (osob blízkých), či vlastní firmy, pokud s touto skutečností klienta neseznámíme.


  9. Jednáme vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentujeme.


  10. Jsme si vědomi své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.


 
 
Home O Nás Naše Služby Nabídka a Poptávka Poradenství Development Kontakt
Preston Reality © 2007